020 - 664 51 11 info@beslagleggen.info
Select Page

 

 

 

 

 

Beslag leggen voor een vast tarief

Oefen druk uit op uw debiteur om uw
factuur of vordering voldaan te krijgen

beslag leggen geeft prikkel tot betaling

Stevige prikkel tot betaling

Waarom wordt beslag gelegd?

Beslag leggen geeft uw debiteur een stevige prikkel tot betaling van de onbetaalde factuur.

beslag leggen stelt vermogen veilig voor verhaal

Veilig voor verhaal

Waarom wordt beslag gelegd?

Beslag leggen heeft als doel het beslagen vermogen van uw debiteur zo veel als mogelijk veilig te stellen voor verhaal van uw vordering. Beslag beschermt u echter niet tegen het faillissement van uw debiteur.

beslag leggen verbeterd onderhandelingspositie

Onderhandelingspositie

Waarom wordt beslag gelegd?

Beslag leggen versterkt uw onderhandelingspositie, door het beslag kan uw debiteur geen kant op.

Beslag leggen voor een vast tarief

Bent u ondernemer en heeft u een onbetaalde factuur van minimaal €25.000,-? Hebben uw aanmaningen geen effect? Dan kunt u uw debiteur door middel van een beslag stevig onder druk zetten om alsnog te betalen. Zo kunt u beslag laten leggen op de bankrekening van uw debiteur, zodat deze het getroffen saldo niet meer kan gebruiken. U kunt ook beslag laten leggen op het woonhuis of bedrijfspand van uw debiteur, waardoor hij het niet meer vrij kan overdragen. 

Uw debiteuren krijgen hierdoor een stevige prikkel tot betaling van uw facturen. Leidt het beslag niet binnen enkele weken tot betaling van de onbetaalde factuur, dan kunt u ervoor kiezen een incasso procedure bij de rechter te beginnen. Het beslag blijft dan van kracht zodat u na het verkrijgen van een veroordelend vonnis verhaal heeft.

In onze gestandaardiseerde beslag formule leggen wij beslag op onbetwiste vorderingen tegen een aantrekkelijk, vooraf vastgesteld tarief van €525,- aan advocaatkosten. U moet hier de wettelijk vastgestelde kosten voor de rechtbank (vanaf €288,-) en de kosten voor de deurwaarder (vanaf €211,-) bij optellen. Ons tarief kunnen we laag houden door u te vragen zelf een deel van het voorwerk te verrichten. We hebben hiervoor een uitgebreid aanvraagformulier ontwikkeld waarmee u uw zaak bij ons dient aan te brengen. Wij kunnen u desgewenst ook al het werk uit handen nemen. Daar zijn hogere kosten aan verbonden. Voor maatwerk neemt u direct contact met ons op.

Hoe beslag leggen werkt

Hoe beslag leggen werkt

Beslag leggen begint met een zogenaamd beslagrekest. In het beslagrekest vragen wij de rechter toestemming voor het beslag ten laste van uw debiteur op zijn/haar vastgoed en/of bankrekening.

Indien het verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, verleent de rechter verlof voor het leggen van beslag. De rechter beslist doorgaans binnen een werkdag over het verzoek.

Zodra het verlof is verkregen, geven wij een deurwaarder instructie om met het verlof van de rechter de toegestane beslagen te leggen. Uw debiteur (en zijn bank) komt pas op de hoogte van het beslag, nadat de deurwaarder zijn werk heeft verricht. U kunt uw debiteur met beslag leggen dus verrassen.

Na het beslag leggen

Wanneer uw debiteur alsnog “vrijwillig” uw vordering (en de opgekomen kosten) betaalt, worden de gelegde beslagen opgeheven door uw beslagleggen.info advocaat en, in geval van beslag op vastgoed, door de deurwaarder.

Wanneer uw debiteur uw vordering niet betaalt en u verder niets doet om uw factuur te vorderen, dan vervallen de beslagen 2 à 4 weken na het beslag leggen.

In plaats van niets doen kunnen wij een incasso procedure voor u beginnen. In dat geval blijven de beslagen (in beginsel) liggen. Bij toewijzing van uw vordering door de rechter kunt u zich verhalen op hetgeen waar beslag op is gelegd.

Uw debiteur kan de rechter in een kort geding om opheffing van het beslag verzoeken wanneer hij meent dat uw vordering (en daarmee het beslag) ongegrond is. Wij kunnen dan verweer voor u voeren.

Uitleg procedure na het beslag leggen

De kosten voor beslaglegging

Veel gestelde vragen

Ik wil direct beslag laten leggen, kan dat?

Ja, dat kan. Beslagleggen.info doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en het beslag te bewerkstelligen. Beslaglegging begint met het opstellen van het verzoekschrift tot het verlenen van verlof voor conservatoir beslag, uw beslagleggen.info advocaat dient dit verslag in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Beslag leggen is mogelijk zodra het verlof voor beslaglegging is verleend. Het verlof voor beslaglegging is doorgaans binnen enkele werkdagen verleend.

Wat is een onbetwiste vordering?

Een onbetwiste vordering is een vordering die wordt erkend door uw debiteur.

Van een betwiste vordering is sprake wanneer uw debiteur het standpunt inneemt dat u geen recht heeft op het gevorderde bedrag (bijvoorbeeld omdat het door u geleverde product niet zou deugen).

Bij een betwiste vordering zal, afhankelijk van het verweer, het beslag leggen meer tijd in beslag nemen. Betwiste vorderingen kunnen wij dus helaas niet voor ons vastgestelde lage tarief voor u oppakken. Betwiste vorderingen vereisen maatwerk, hiervoor kunt u direct contact met ons opnemen.

Wat zijn de kosten van beslag leggen?

De kosten van beslag leggen bestaan uit 3 onderdelen:

 • Advocaatkosten
 • Griffiekosten
 • Deurwaarderskosten

Kosten beslag leggen advocaatkosten

Beslagleggen.info biedt u een zeer concurrerend vast tarief aan van €525,- (exclusief BTW) voor de advocaatkosten. Dit behelst:

 • Het controleren van het door u ingevulde aanvraagformulier;
 • Het opstellen van het beslagrekest op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier;
 • Telefonisch overleg met u over het concept van het beslagrekest;
 • Het indienen van het beslagrekest bij de rechtbank;
 • Het controleren van het verlof voor het beslag;
 • Het instrueren van de deurwaarder tot het beslag leggen;
 • Het controleren van de stukken bij het beslag leggen;
 • U, als beslaglegger, op de hoogte houden;
 • En, het verzorgen van de (door)betaling aan de rechtbank en deurwaarder.

Kosten beslag griffierecht en deurwaarder

Naast de kosten voor uw advocaat moet u rekening houden met de kosten voor het griffierecht en de kosten voor de deurwaarder. Het griffierecht voor de rechtbank en de kosten voor de deurwaarder zijn wettelijk bepaald. Deze kosten bedragen het volgende:

 • Het griffierecht bedraagt € 619 voor rechtspersonen en € 288 voor natuurlijke personen en ZZP’ers (tarief 2016);

De kosten voor de deurwaarder hangen af van de aard en het aantal vermogensobjecten waarop beslag wordt gelegd:

 • Beslag op bankrekeningen (en effectenportefeuilles e.d.) kost € 162,97 per bank (exclusief BTW);
 • Beslag op vastgoed (bijvoorbeeld op een woning op bedrijfspand) kost € 140,52 per object (exclusief kosten kadaster en BTW);
 • Beslag op roerende zaken (auto’s, inventaris (geen handelsvoorraad), e.d.) kost maximaal € 137,34 (exclusief BTW);
 • Daarnaast bedragen de kosten van betekening van de deurwaardersexploten aan uw debiteur € 74,00 per bank of object (exclusief BTW);
 • De kosten voor het uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie en/of de kamer van koophandel ter identificatie van de betrokken partijen bedragen respectievelijk € 9,50 en € 7,00 (exclusief BTW).

Er moeten additionele kosten gemaakt worden wanneer het adres van de natuurlijke persoon of de onderneming ten laste waarvan beslag wordt gelegd onbekend is. Deze kosten bedragen € 300,00 (exclusief BTW).

Meer informatie over griffierechten kunt u terugvinden op de website rechtspraak.nl, de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, VBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

Waarom kan ik bij beslagleggen.info pas beslag leggen bij een vordering vanaf €25.000,-?

De kosten die gepaard gaan met het leggen van beslag en de eventuele vervolgprocedure zijn in onze ervaring pas lonend vanaf een vordering van €25.000,-.

Wanneer uw debiteur uw vordering niet betaalt en u verder niets doet om uw factuur te incasseren, dan vervallen de beslagen 2 à 4 weken na het beslag leggen. In plaats van niets doen kunnen wij een incasso procedure voor u beginnen. In dat geval blijven de beslagen liggen. Bij toewijzing van uw vordering door de rechter kunt u zich verhalen op hetgeen waar beslag op is gelegd.

Geldvorderingen boven de € 25.000,- moeten aan de rechtbank worden voorgelegd. Voor het voeren van een procedure voor de rechtbank is de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht, en dat is nu net de expertise van beslagleggen.info.

Wat zijn de risico's bij beslag leggen?

Aan beslag leggen zitten enkele risico’s. Zo loopt u het risico dat u voor niets kosten maakt:

 • Risico 1 bij beslag
  De rechter geeft geen toestemming voor beslag leggen omdat onvoldoende blijkt dat u een vordering op uw debiteur heeft of wanneer er formele bezwaren tegen toestemming bestaan. Dit laatste komt overigens weinig voor.
 • Risico 2 bij beslag
  Beslag leggen blijkt achteraf zinloos, omdat uw debiteur geen positief saldo op zijn bankrekening heeft, het vastgoed geen overwaarde heeft of een andere schuldeiser sterkere rechten heeft dan u. Dat is ook het geval wanneer uw debiteur failleert: het beslag komt dan te vervallen. U heeft dan voor niets kosten gemaakt.

U kunt ook het risico lopen dat u niet uw volledige vordering op het beslagene kunt verhalen:

 • Risico 3 bij beslag
  Andere schuldeisers laten beslag leggen op dezelfde bankrekening of woning als u. Bij verhaal van uw vordering (na vonnis) delen de andere partijen pro rata naar de hoogte van hun vorderingen mee in de opbrengst van het beslag leggen. De spoeling wordt dan dus dunner.

U loopt ook het risico dat u naast de kosten voor het beslag leggen extra kosten moet maken:

 • Risico 4 bij beslag
  Uw debiteur vraagt de rechter in een kort geding het beslag leggen op te heffen. Indien u zich daar tegen verzet, zult u kosten moeten maken. Een dergelijke verzoek tot opheffing wordt echter niet snel toegewezen. Verzet u zich niet, dan wordt het beslag opgeheven en zult u de proceskosten van uw debiteur van ca. EUR 608 + liquidatietarief  moeten voldoen (EUR 282 + liquidatietarief wanneer uw debiteur een natuurlijk persoon is).
 • Risico 5 bij beslag
  Indien u het beslag ten onrechte heeft gelegd, bijvoorbeeld wanneer u geen vordering heeft, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade die het beslag leggen heeft veroorzaakt. Over het algemeen is die schade gering als u het beslag tijdig vrijwillig opheft.
 • Risico 6 bij beslag
  Indien uw debiteur niet vrijwillig betaalt en u een incasso procedure begint, is het beslag leggen zinloos geweest als u de incasso procedure verliest omdat u geen vordering (meer) blijkt te hebben.

Beslag leggen Blog

In de blogs van beslagleggen.info kunt u meer informatie teruglezen over beslag leggen, conservatoir beslag en beslaglegging. Beslag leggen om uw onbetaalde factuur betaald te krijgen is een zeer effectief middel. Doorgaans zorgt de beslaglegging voor een snelle betaling van uw factuur aangezien uw debiteur direct geraakt wordt door het beslag.

 

Conservatoir beslag leggen

Conservatoir beslag leggen is in de incassopraktijk een populair instrument. Maar wat is het precies en hoe werkt conservatoir beslag leggen?

read more